Grau en Infermeria

Pla d'estudis en extinció


Pla d’estudis en extinció curs 2018/19 (document PDF)

Primer curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Metodologia d'estudi i escriptura acadèmica Formació Bàsica 6 ECTS
Desenvolupament psicosocial de la persona Formació Bàsica 6 ECTS
Introducció a la Infermeria Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Infermeria integrada I Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Segon trimestre
Estructura i funció del cos humà I Formació Bàsica 6 ECTS
Antropologia de la salut Formació Bàsica 6 ECTS
Metodologia infermera Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Infermeria integrada II Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Tercer trimestre
Estructura i funció del cos humà II Formació Bàsica 6 ECTS
Infermeria de salut pública Crèdits Obligatoris 6 ECTS
Ètica i legislació professional Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Infermeria integrada III Crèdits Obligatoris 4 ECTS

Segon curs 

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Fisiopatologia I Formació Bàsica 6 ECTS
Demografia, bioestadística i epidemiologia bàsica Formació Bàsica 6 ECTS
Infermeria del nen i de l'adolescent Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Pràcticum introductori I Practicum 4 ECTS
Segon trimestre
Fisiopatologia II Formació Bàsica 6 ECTS
Terapèutiques clíniques Formació Bàsica 6 ECTS
Infermeria de l'adult I Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Pràcticum introductori II Practicum 4 ECTS
Tercer trimestre
Metodologia de la investigació infermera Formació Bàsica 6 ECTS
Teràpies complementàries aplicades en Infermeria Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Infermeria de l'adult II Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Pràcticum introductori III Practicum 5 ECTS

Tercer curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Infermeria gerontològica Crèdits Obligatoris 7 ECTS
Infermeria en processos de mort i dol Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Pràcticum clínic I Practicum 9 ECTS
Segon trimestre
Gestió de cures infermeres Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Educació per a la salut a la Infermeria Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Anglès per usos acadèmics Crèdits Obligatoris 8 ECTS
Pràcticum clínic II Practicum 8 ECTS
Tercer trimestre – Optativitat
1. Línia d'optativitat: Tendències emergents de la Infermeria Empoderament i lideratge en infermeria Crèdits Optatius 5 ECTS
Cooperació internacional Crèdits Optatius 5 ECTS
El paper dels professionals d'infermeria en situacions de catàstrofes Crèdits Optatius 5 ECTS
Dona i nadó Crèdits Optatius 5 ECTS
Seguretat dels malalts: com comunicar els errors Crèdits Optatius 5 ECTS
2. Línia d'optativitat: Infermeria i interculturalitat Imatge social del cos i salut Crèdits Optatius 5 ECTS
3. Línia d'optativitat: Infermeria comunitària i de salut pública Salut i medi ambient Crèdits Optatius 5 ECTS
Salut laboral Crèdits Optatius 5 ECTS
Activitat física, esport i salut Crèdits Optatius 5 ECTS
Compromís social i infermeria Crèdits Optatius 5 ECTS
4. Línia d'optativitat: Tècniques d'informació, educació i comunicació Taller d'habilitats socials Crèdits Optatius 5 ECTS
Noves tecnologies de la informació i la comunicació. Salut 2.0 Crèdits Optatius 5 ECTS

Quart curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Pràcticum avançat I Practicum 20 ECTS
Segon trimestre
Pràcticum avançat II Practicum 15 ECTS
Treball de fi de Grau I Treball fi de Grau 5 ECTS
Tercer trimestre
Pràcticum avançat III Practicum 15 ECTS
Treball de fi de Grau II Treball fi de Grau 5 ECTS