Màster en Infermeria Aplicada a l’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARiD)

Matrícula

  • Preu Matrícula: el preu de la matrícula és de 3200€ +  taxes. Fraccionat en 2 quotes. (No inclòs al preu de la matrícula la taxa de tramitació i expedició del títol):
    • 1r pagament: (50% del preu de la matrícula) durant les 72 hores posteriors a la data que consti a la matrícula.

    • 2º pagament: (50% del preu de la matrícula) mitjançant càrrec al compte bancari indicat durant la primera setmana de novembre de 2019.

  • Matrícula: (realització des de Secretaria i enviament mitjançant correu electrònic a l'alumne/a)
    • Extraordinària: 2a quinzena de setembre.