Màster en Infermeria Aplicada a l’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARiD)

Pla d'estudis

Continguts

Per poder obtenir el Màster:

  • S'ha de cursar un total de 60 crèdits ECTS.
  • Les classes teòriques són un 80% de caràcter obligatori per poder accedir a la titulació i els tallers són 100% obligatoris.
  • El treball final de màster (TFM) s'ha de presentar per escrit i realitzar conjuntament una defensa oral davant d'un tribunal avaluador.  

És necessari un nivell bàsic d'anglès per treballar articles en el mòdul de recerca.

          Descarrega’t el pla d’estudis 

Estructura

El programa està format por 5 blocs temàtics amb 28 mòduls teòrics, 8 tallers pràctics, un projecte d'investigació final del Màster, titulació en Suport Vital avançat acreditat pel CCR, i un pràcticum en diferents àrees: àrea quirúrgica, reanimació, servei d'endoscòpies/HDM, clínica del dolor.

Hores lectives: 24 setmanes 29 ECTS
Pràcticum: 6 setmanes 15 ECTS
Projecte final màster: final màster 10 ECTS
Tallers: 3 dies 3 ECTS
SVA+SVIP (Suport Vital Avançat + Suport Vital Intermedi Pediàtric) 4 dies 3 ECTS
Total 60 ECTS

         Descarrega’t la planificació del Màster

Avaluació

  • Assistència al 80% de les classes.
  • Assistència al 100% del tallers.
  • Assistència al 100% del pràcticum.
  • Examen de coneixements de cada mòdul.
  • Autoavaluació d'actituds, habilitats i participació activa on-line per matèria.
  • Avaluació mitjançant rúbrica del pràcticum.
  • Avaluació mitjançant rúbrica del TFM.