Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Pla d'estudis

Continguts

Per poder obtenir el Màster s'ha de cursar un total de 60 crèdits ECTS. Les classes teòriques són un 80% de caràcter obligatori per poder accedir a la titulació i els tallers són 100% obligatoris. El pràcticum és 100% obligatori. El treball final de màster (TFM) s'ha de presentar per escrit i realitzar conjuntament una defensa oral davant d'un tribunal avaluador.

         Descarrega't el pla d'estudis 

Estructura

El programa està format per 15 blocs temàtics i per 65 mòduls teòrics, 7 tallers pràctics, un projecte d'investigació final del Màster, titulació en Curs de Suport Vital avançat (SVA) i titulació en suport vital en trauma en l'adult (SVAT), i un pràcticum en diferents àrees: Unitats de Suport Vital Avançat de sistemes de emergències mèdiques; Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i Salvaments (Bombers BCN); Servei d'Urgències Hospitalàries; etc.

Hores lectives: 31 ECTS
Pràcticum: 8 ECTS
Projecte final màster: 10 ECTS
Tallers: 6 ECTS
SVA+SVAT: 5 ECTS
Total 60 ECTS

          Descarrega’t la planificicació del Màster

Avaluació

  • Assistència al 80% de les classes.
  • Assistència al 100% del tallers.
  • Assistència al 100% del pràcticum.
  • Qüestionari de coneixements per mòduls.
  • Autoavaluació d'actituds, habilitats i participació activa on-line per matèria.
  • Avaluació mitjançant rúbrica del pràcticum.
  • Avaluació mitjançant rúbrica del TFM.