Màster en Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries (MIA-EE)

Treball de fi de Màster

El treball final de màster (TFM) constitueix un total de 10 crèdits ECTS. Per aprovar el TFM és necessari presentar-ho per escrit i realitzar una defensa oral, davant un tribunal, complint en dos casos les actituds i continguts demanats.

L'objectiu del TFM és orientar a l'alumne/a en la recerca científica sempre guiat per un tutor/a. El treball requereix, esforç, metodologia i maduresa.