Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar (Màster Oficial)

Admissió

La Comissió del Màster farà selecció a partir dels expedients presentats i una entrevista personal amb els candidats.

  • L’admissió es notificarà a partir del 5 de setembre de 2019.

Preinscripció ordinària: per a la preinscripció és necessari omplir el formulari ONLINE, del 12 de febrer al 20 de juny de 2019, amb el pagament de 200€ descomptats en concepte de reserva de plaça (aquests 200€ seran descomptats del total si es formalitza la matrícula).