Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar (Màster Oficial)

Informació general

Les escoles són agents de socialització de gran importància i uns espais idonis perquè les infermeres promoguin i implementin estils de vida i entorns més saludables, beneficiant així a tots els membres de la comunitat escolar.

Objectiu:

Proporcionar als professionals d'Infermeria estratègies pedagògiques, investigadores i de gestió aplicable a la comunitat educativa d'àmbit escolar.

Memòria del Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Contacte

mise(ELIMINAR)@esimar.edu.es