Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar (Màster Oficial)

Pla d'estudis

 • Introducció a la Infermeria Escolar
 • La infermera escolar com educadora i gestora de la salut
 • L'afectivitat a l'aula
 • Investigació aplicada a la Infermeria Escolar
 • Aspectes antropològics de la Salut
 • Cures d'Infermeria i problemes de salut amb més prevalença en l'edat escolar
 • Anglés científic
 • Pràctiques externes
 • Treball de final de Màster (TFM)
En l'actualitat, nens i adolescents tenen necessitats específiques en matèria de salut, i en molts casos, són difícils de comprendre pels pares, mares i el professorat sense el suport i ajuda de professionals de la salut, com són les infermeres escolars.

Les infermeres escolars, no tan solament desenvolupen un paper assistencial a l'escola, sinó que aporten un paper fonamental en matèria de prevenció de riscos escolars, foment d'entorns saludables a l'escola, promoció i educació per a la salut.

El propòsit d'aquest Màster Universitari, verificat per l'AQU, és, precisament, dotar a la infermera/r d'estratègies pedagògiques, investigadores i de gestió aplicables a la comunitat educativa d'àmbit escolar. El seu objectiu és contribuir al ple desenvolupament i màxim benestar físic, mental i social d'aquesta comunitat.

El perfil d'ingrés recomanat en el Màster d'Infermeria i Salut Escolar és el de professionals d'Infermeria amb interés en la temàtica.

Consta de 60 ECTS, presencial, sense optativitat, de caràcter obligatoris, distribuïts en tres apartats:

 • Crèdits obligatoris: 45 ECTS
 • Pràctiques externes: 5 ECTS
 • Treball final de Màster: 10 ECTS

Les sessions teòriques seran els dilluns en horari matí-tarda i els dimecres a la tarda.

En el tercer trimestre es realitzaran 5 setmanes de practiques. En el cas que l'estudiant tingui experiència en l'àmbit de la Infermeria Escolar se li podrà convalidar l'estada de pràctiques, després de la valoració del seu currículum vitae i la presentació d'una memòria d'activitat.

Horaris Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar