Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar (Màster Oficial)

Pràctiques

En el tercer trimestre es realitzaran 5 setmanes de practiques. En el cas que l'estudiant tingui experiència en l'àmbit de la Infermeria Escolar se li podrà convalidar l'estada de pràctiques, després de la valoració del seu currículum vitae i la presentació d'una memòria d'activitat.

Assistència obligatòria a les pràctiques (100%)