Mobilitat per a estudiants de l'ESIMar (Outgoing)

|Alt Imatge|

Dossier de l'estudiant d'intercanvi "Outgoing"

En el següent enllaç trobaràs la informació que necessites. Llegeix el document amb deteniment ja que conté dades importants que necessites conèixer i et pot ajudar durant tot el procés.

Dossier de l'estudiant d'intercanvi "Outgoing"

Informació per tramitar la Targeta Sanitària Europea

Documentació i procediment per a realitzar les sol·licituds

Aquí tens disponibles tots el documents que necessites complimentar durant tot el procés de sol·licitud de mobilitat. Si tens qualsevol dubte contacta amb la coordinadora de mobilitat(ELIMINAR).

De tots ells t'has de quedar una còpia i t'han de fer registre d'entrada a Secretaria.

1.- Sol·licitud de mobilitat convocatòria ordinària.
Termini: del 12 al 20 de novembre.

Convocatòria de mobilitat ERASMUS +, SICUE i conveni bilateral pel curs 2019-2020.

Sol·licitud de mobilitat convocatòria extraordinària

2.- Acord acadèmic/ canvis a l’acord acadèmic.
Has de complimentar-lo en base a l'oferta que et faci la Universitat de destí i t'ho ha de signar el coordinador de mobilitat abans de marxar.

Aquest document té dues finalitats: a) confirmar que l'acord acadèmic que es va signar a l'ESIMar és el que es durà a terme, o b) informar de les possibles modificacions de l'acord acadèmic que puguin aparèixer un cop hi siguis a la universitat de destí. És imprescindible que ens ho enviïs per e-mail entre 3 i 4 setmanes després d'iniciar la docència a la universitat de destí. Aquest document ho has d'enviar junt amb el/els programes de les assignatures que facis a la universitat de destí.

3.- Certificat d'arribada/finalització
El d'arribada l'has de lliurar a Secretaria complimentat, signat i segellat per la universitat de destí abans de 4 setmanes. El de finalització l'has de lliurar complimentat, signat i segellat per la universitat de destí en les 4 setmanes posteriors a l'arribada a Barcelona. Recorda que les dates de durada han de ser sempre superiors o iguals a 3 mesos.

4.- Sol·licitud de renúncia
L'has de lliurar signat a Secretaria.

5.- Fitxa de dades bancàries
Ho has de lliurar a Secretaria amb la resta de documentació abans de marxar (imprescindible per rebre el pagament).

6.- Qüestionari de satisfacció
L'has de lliurar signat a Secretaria.

Circuit ERASMUS estudiants

Data Procediment
12 - 20 novembre de 2018 Presentació de sol·licituds convocatòria ordinària
22 - 28 novembre de 2018 Resolució d'adjudicació de places convocatòria ordinària
29 novembre - 5 desembre de 2018 Període de reclamacions i revisió
10 - 14 desembre de 2018 Signatura de l'acceptació de plaça
28 gener - 4 febrer de 2019 Presentació de sol·licituds convocatòria extraordinària
Febrer de 2019 Resolució d'adjudicació de places convocatòria extraordinària
Abril - setembre de 2019 Contacte amb universitat acollida
Setembre - desembre de 2019 Convenis subvenció/acords acadèmics/dades administratives
Abans de marxar Prova de nivell idioma on line (Erasmus+)
Destí (3 setmanes) Confirmació/modificació d'acord acadèmic
A la tornada Prova de nivell idioma on line (Erasmus+)
A Barcelona Enquesta on line (UPF) + qüestionari de satisfacció

Ajudes

Convocatòria "Erasmus.es": Fons del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD).

Coordinació general del Servei de Relacions Internacionals