Grup d’Estudi Impacte i Innovació de les Cures en Salut (CUI2Salut)

Dades generals

El CUI2Salut és un grup de recerca de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) que té com objectiu explorar l'impacte de les cures en la salut dels ciutadans i avançar en la seva innovació, des d'una perspectiva sanitària, social i comunitària. Des del CUI2Salut es pretén impulsar i desenvolupar diferents línies de recerca encaminades al desenvolupament de nou coneixement des de l'àmbit universitari, en col·laboració en l'àmbit sanitari, social i comunitari. És per aquest motiu que el grup té una vocació multidisciplinària i integrarà totes aquelles disciplines que puguin contribuir a la generació de coneixement sobre la innovació en les cures i l'impacte que tenen les cures sobre els diferents processos de la salut.