Grup d’Estudi Impacte i Innovació de les Cures en Salut (CUI2Salut)

Equip coordinador

  • Dra. Olga Canet Vélez
  • Dra. Rocío Casañas Sánchez
  • Dr. Ramón Escuriet Peiró
  • Dra. Pilar González Gálvez
  • Dra. Gemma Robleda Font