Grup d’Estudi Impacte i Innovació de les Cures en Salut (CUI2Salut)

Línies de treball

Els projectes impulsats des del grup CUI2Salut s'emmarquen en l'anàlisi de l'impacte i la innovació de les cures en la salut de les persones a través de tres grans línies; la qualitat, la seguretat i les tecnologies de la informació i comunicació.