Grup d’Estudi Impacte i Innovació de les Cures en Salut (CUI2Salut)

Projectes

Actualment, dintre de les línies de qualitat i seguretat s'està treballant en els projectes:

  • Midconbirth Study, que explora la contribució de la llevadora en l'atenció al part normal en l'àmbit de la sanitat pública. El projecte s'emmarca dintre d'una Acció COST ( COST Action 1405) finançada per la Comunitat Europea ( www.eubirthresearch.eu) (420.000 €). Està finançat pel Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (www.llevadora.eu). (13.450 €)
  • Percepcions dels professionals implicats en l'atenció al part sobre l'ús de la maniobra de Kristeller. Aquest treball s'està duent a terme en col·laboració de la Universitat de Califòrnia, San Francisco i de la Universitat d'Alcalà de Madrid.
  • Estudi de la microbiota en les criatures que neixen a casa amb assistència professional per llevadores. En col·laboració amb el CSIC-IATA de València.
  • El projecte "Espai Jove.net: un espai per a la salut mental" és un programa d'alfabetització en salut mental que té com a finalitat la promoció de la salut mental, la prevenció de trastorns mentals, l'eradicació de l'estigma i la millora en la cerca d'ajuda en la població jove. El projecte s'està portant a terme amb la col·laboració de l'IMIM, i ha rebut una subvenció FIS PI15/01613 per avaluar l'eficàcia de la intervenció durant el curs acadèmic 2016-17 mitjançant un assaig aleatoritzat basat a les escoles de Barcelona.
  • El projecte "Efectividad de una intervención grupal psicoeducativa realizada por enfermeras de Atención Primaria en pacientes con depresión y comorbilidad física" té com a finalitat d'avaluar l'efectivitat d'una intervenció grupal psicoeducativa realitzada per infermeres d'atenció primària, per millorar la taxa de remissió i de resposta de la depressió en pacients amb malaltia crònica física. El projecte està liderat pel Grup de Trastorns Mentals Severs (TMS) acreditat i reconegut per la AGAUR (Codi expedient 2014 SGR 720) i ha rebut una subvenció FIS PI16/01272 per portar-lo a terme.