Grup Infermer de Recerca i Cures en VIH (GRENFIC-VIH)

Línies de treball

Donada la visió humanística i integradora de l'ésser humà que tenim les integrants del grup, considerem a cada persona como a ésser únic i canviant, immers en una realitat particular i polièdrica, en la que ha de conviure necessàriament en una societat plural, culturalment diversa, i en procés continuo de canvi i transformació. És per això que estem interessats en apropar-nos a les persones i les seves realitats, i donar-les a conèixer als nostres estudiants. Ho fem des d'una perspectiva holística, fent especial èmfasi en les perspectives socials i culturals.

En aquest projecte, estem interessades molt especialment en les persones infectades i afectades pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) i altres malalties infeccioses. Volem fer-los protagonistes actius del seu propi procés de vida, a partir d' interessar-nos per les seves creences, els seus valors, les seves expectatives, decisions, costums i comportaments, les seves normes i codis culturals, i les seves experiències. Considerem que aquesta "mirada" integradora ens permetrà generar informació i actituds que ens resultin útils, realistes i significatives, per ajudar-nos a:

  • 1) comprendre la complexitat de viure en la cronicitat,
  • 2) oferir respostes professionals vinculades al tenir-cura infermer, més compromeses, individuals, creatives i eficients i
  • 3) contribuir a promocionar la salut i el benestar de les persones, a partir d'identificar i prioritzar les seves necessitats de salut específiques, consensuar estratègies de recolzament, de gestió i d'afrontament, i garantir una atenció professional infermera de qualitat.

Des de juliol de 2016 estem duent a terme una experiència col.laborativa i transversal amb un grup d'estudiants de diferents cursos del Grau en Infermeria, on participen voluntàriament en un projecte d'aprenentatge col.laboratiu més enllà de l'aula, en el qual formen part d'algunes de les activitats d'estudi, conscienciació i divulgació pròpies del Grènfic-VIH, en un context de protagonisme actiu.