ESIMar Igualtat

Presentació

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar), conscient de la responsabilitat que té, precisament per la influència del gènere en els / les professionals que forma, se sent especialment compromesa a participar del moviment sociocultural actual de suport a les polítiques d'igualtat de gènere i contra qualsevol tipus de violència vers les dones i el col·lectiu LGTBI.