ESIMar Igualtat

Contra la violència masclista i LGTBIfòbia

Contacta amb nosaltres si has patit una situació o si coneixes algun cas de violència masclista o de LGTBIfòbia a l'ESIMar.

Referent d'Igualtat: Marta Benet Blasco (mbenet(ELIMINAR)@esimar.edu.es)

Telèfon: 93 248 39 65

Despatx: 61. 332 (3a Planta. Campus Universitari Mar) 

Coneixes el Protocol en matèria de violència masclista i LGBTIfòbia? (Tríptic)

¿Conoces el Protocolo en materia de violencia machista y LGBTIfobia? (Tríptico)

Do you know the Protocol on genderbased violence and LGBTI-phobia? (Triptych)