ESIMar Igualtat

LGTBI

El mes d'abril de 2018 la Junta de Direcció de l'ESIMar ha aprovat el Procediment de canvi de nom d'ús comú de persones transsexuals, transgènere i intersexuals. Aquest procediment garanteix el dret de les persones que pertanyen a aquests col·lectius a ser anomenades amb el nom amb el que s'identifiquen en tot allò que no tingui implicacions legals a l'ESIMar.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per escrit adreçada a la referent d'igualtat de l'ESIMar responsable de la gestió del procediment