ESIMar Igualtat

Normatives i recomanacions

Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Violència

INFORMACIÓ RECURSOS EXTERNS

Per a situacions d'emergència, atenció permanent, 24 hores, 365 dies l'any: telèfon 112.

Serveis de suport i assessorament en matèria de violència masclista:

Institut Català de les Dones:

Ajuntament de Barcelona:  

Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona:

  •  Atenció a les persones víctimes d'agressions sexuals: 932 275 400.

Serveis de suport i assessorament en matèria de LGBTIfòbia:

Direcció General d'Igualtat, Generalitat de Catalunya:

Mossos d'Esquadra:

XARXA Pública de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya: