ESIMar Igualtat

Referent Igualtat

La principal funció de la Referent d'Igualtat del l'ESIMar és impulsar el desenvolupament de les polítiques d'igualtat de gènere mitjançant la implementació i avaluació d'actuacions i polítiques encaminades a la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones.

 • Elaborar, implementar i avaluar el Pla d'Igualtat de L'ESIMar 2018-2022 coordinant les diferents àrees i agents d'intervenció
 • Impulsar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en les diversos departaments de l'ESIMar
 • Assessorar i cooperar per el desenvolupament de la perspectiva de gènere en els Plans Docents de les Assignatures
 • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat de gènere
 • Donar suport i impulsar la participació de l'alumnat en les diferents iniciatives del Pla d'Igualtat
 • Detectar, atendre i donar suport a les persones de la comunitat educativa que pateixin una situació de violència masclista o LGBTIfòbica a l'ESIMar
 • Representar a l'ESIMar a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la UPF i a Comissió d'Igualtat del PSMAR
 • Referent d’Igualtat
  Mònica Alcalá Lorente


   
 • Secretària
  Iris Bosch Andolz
  ibosch(ELIMINAR)@esimar.edu.es
  Telèfon: 93 248 39 33
  Fax: 93 248 39 34