Grau en Infermeria

Admissió

Per accedir al Grau d'Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria és necessari obtenir plaça a través de la preinscripció universitària, excepte si accedeixes per la via d'estudis universitaris iniciats. Per aquesta via poden accedir els i les estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols, així com els i les estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació del títol a Espanya i compleixin amb els requisits previstos a l'article 8.3. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Més informació:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU)
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel: 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores
Web: accesnet
Correu electrònic


Consulta la informació sobre les diferents vies d’accés