Grau en Infermeria

Tercer trimestre – Optativitat
Itinerari 1. Salut i societat Infermeria en salut i cooperació internacional Crèdits Optatius 4 ECTS
Compromís social i infermeria Crèdits Optatius 4 ECTS
Imatge social del cos i salut Crèdits Optatius 4 ECTS
Itinerari 2. Habilitats per a l’èxit professional Apoderament i lideratge en Infermeria  Crèdits Optatius 4 ECTS
Taller d’habilitats socials Crèdits Optatius 4 ECTS
Seguretat dels malalts: com comunicar els errors Crèdits Optatius 4 ECTS
Itinerari 3. Prevenció i promoció de la salut Activitat física, esport i salut Crèdits Optatius 4 ECTS
Salut laboral Crèdits Optatius 4 ECTS
Imatge social del cos i salut Crèdits Optatius 4 ECTS
Itinerari 4. Assistència i recerca en Infermeria Dona i nounat Crèdits Optatius 4 ECTS
Infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries i urgències hospitalàries Crèdits Optatius 4 ECTS
Infermeria en els assajos clínics Crèdits Optatius 4 ECTS