Grau en Infermeria

Pla d’estudis en extinció (2020-2021 / 2021-2022)

Aplicable a les promocions que van accedir als estudis de grau en els cursos 2020-2021 i 2021-2022.


Primer curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat Formació Bàsica 4 ECTS
Evolució històrica i filosòfica del cuidatge Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Infermeria integrada I Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Estructura i funció del cos humà I Formació Bàsica 6 ECTS
Segon trimestre
Desenvolupament psicosocial de la persona Formació Bàsica 3 ECTS
Antropologia de la salut Formació Bàsica 3 ECTS
Salut Pública Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Infermeria integrada II Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Estructura i funció del cos humà II Formació Bàsica 6 ECTS
Tercer trimestre
Desenvolupament psicosocial de la persona Formació Bàsica 3 ECTS
Antropologia de la salut Formació Bàsica 3 ECTS
Infermeria integrada III Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Metodologia dels cuidatges infermers Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Fisiopatologia I Formació Bàsica 6 ECTS

Segon curs 

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Fisiopatologia II Formació Bàsica 6 ECTS
Demografia, estadística i epidemiologia Formació Bàsica 6 ECTS
Nutrició i salut Formació Bàsica 4 ECTS
Pràcticum introductori I Practicum 4 ECTS
Segon trimestre
Cuidatges d'infermeria maternoinfantil i en l'adolescència Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Farmacologia Formació Bàsica 4 ECTS
Cuidatges d’Infermeria en la persona adulta I Crèdits Obligatoris 6 ECTS
Pràcticum introductori II Practicum 4 ECTS
Tercer trimestre
Metodologia de la investigació Formació Bàsica 6 ECTS
Bioètica i legislació Formació Bàsica 4 ECTS
Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta II Crèdits Obligatoris 6 ECTS
Pràcticum introductori III Practicum 5 ECTS

Tercer curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta III Crèdits obligatoris 3 ECTS
Infermeria gerontològica Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Cuidatges en processos de mort i dol Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Pràcticum clínic I Practicum 9 ECTS
Segon trimestre
Gestió i innovació en cuidatges infermers Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Educació per a la salut Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Gènere, igualtat i salut Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Pràcticum clínic II Practicum 8 ECTS
Tercer trimestre – Optativitat
1. Línia d'optativitat: Tendències emergents de la Infermeria Apoderament i lideratge en infermeria Crèdits Optatius 4 ECTS
Rols avançats en infermeria Crèdits Optatius 4 ECTS
Empreneduria i infermeria  Crèdits Optatius 4 ECTS
Cooperació internacional Crèdits Optatius 4 ECTS
El paper dels professionals d'infermeria en situacions de catàstrofes Crèdits Optatius 4 ECTS
2. Línia d'optativitat: Infermeria i interculturalitat Mediació en l’entorn sanitari Crèdits Optatius 4 ECTS
Competència cultural Crèdits Optatius 4 ECTS
Imatge social del cos i salut Crèdits Optatius 4 ECTS
Educació sexo-afectiva en la infància, adolescència i edat adulta Crèdits Optatius 4 ECTS
3. Línia d'optativitat: Infermeria comunitària i de salut pública Salut i medi ambient (anglès) Crèdits Optatius 4 ECTS
Salut laboral (anglès) Crèdits Optatius 4 ECTS
Sexe, drogues i salut Crèdits Optatius 4 ECTS
Activitat física, esport i salut Crèdits Optatius 4 ECTS
Seguretat dels malalts: com comunicar els errors (anglès) Crèdits Optatius 4 ECTS
Dona i nounat Crèdits Optatius 4 ECTS
4. Línia d'optativitat: Tècniques d'informació, educació i comunicació Taller d'habilitats socials Crèdits Optatius 4 ECTS
Reconeixement d’activitats acadèmiques  Crèdits Optatius 0-6 ECTS
Scientific English Crèdits Obligatoris 3 ECTS
TIC’s en salut Crèdits Obligatoris 4 ECTS

Quart curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Pràcticum avançat I Practicum 20 ECTS
Segon trimestre
Pràcticum avançat II Practicum 15 ECTS
Treball de fi de Grau Treball fi de Grau 5 ECTS
Tercer trimestre
Pràcticum avançat III Practicum 15 ECTS
Treball de fi de Grau Treball fi de Grau 5 ECTS