Grau en Infermeria

Pla d’estudis en extinció (2019-2020 o anteriors)

Aplicable a les promocions que van accedir als estudis de grau en el curs 2019-20 o anteriors.


Primer curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat Formació Bàsica 4 ECTS
Evolució històrica i filosòfica del cuidatge Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Infermeria integrada I Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Estructura i funció del cos humà I Formació Bàsica 6 ECTS
Segon trimestre
Desenvolupament psicosocial de la persona Formació Bàsica 3 ECTS
Antropologia de la salut Formació Bàsica 3 ECTS
Salut Pública Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Infermeria integrada II Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Estructura i funció del cos humà II Formació Bàsica 6 ECTS
Tercer trimestre
Desenvolupament psicosocial de la persona Formació Bàsica 3 ECTS
Antropologia de la salut Formació Bàsica 3 ECTS
Infermeria integrada III Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Metodologia dels cuidatges infermers Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Fisiopatologia I Formació Bàsica 6 ECTS

Segon curs 

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Fisiopatologia II Formació Bàsica 6 ECTS
Demografia, estadística i epidemiologia Formació Bàsica 6 ECTS
Nutrició i salut Formació Bàsica 4 ECTS
Pràcticum introductori I Practicum 4 ECTS
Segon trimestre
Cuidatges d'infermeria maternoinfantil i en l'adolescència Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Farmacologia Formació Bàsica 4 ECTS
Infermeria de l'adult I Crèdits Obligatoris 6 ECTS
Pràcticum introductori II Practicum 4 ECTS
Tercer trimestre
Metodologia de la investigació Formació Bàsica 6 ECTS
Bioètica i legislació Formació Bàsica 4 ECTS
Infermeria de l'adult II Crèdits Obligatoris 6 ECTS
Pràcticum introductori III Practicum 5 ECTS

Tercer curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Infermeria gerontològica Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Cuidatges en processos de mort i dol Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Teràpies complementàries aplicades en infermeria Crèdits Obligatoris 3 ECTS
Pràcticum clínic I Practicum 9 ECTS
Segon trimestre
Gestió i innovació en cuidatges infermers Crèdits Obligatoris 5 ECTS
Educació per a la salut Crèdits Obligatoris 4 ECTS
Scientific English Crèdits Obligatoris 3 ECTS
Pràcticum clínic II Practicum 8 ECTS
Tercer trimestre – Optativitat
1. Línia d'optativitat: Tendències emergents de la Infermeria Apoderament i lideratge en infermeria Crèdits Optatius 5 ECTS
Cooperació internacional Crèdits Optatius 5 ECTS
El paper dels professionals d'infermeria en situacions de catàstrofes Crèdits Optatius 5 ECTS
Dona i nadó Crèdits Optatius 5 ECTS
Seguretat dels malalts: com comunicar els errors Crèdits Optatius 5 ECTS
2. Línia d'optativitat: Infermeria i interculturalitat Imatge social del cos i salut Crèdits Optatius 5 ECTS
3. Línia d'optativitat: Infermeria comunitària i de salut pública Salut i medi ambient Crèdits Optatius 5 ECTS
Salut laboral Crèdits Optatius 5 ECTS
Activitat física, esport i salut Crèdits Optatius 5 ECTS
Compromís social i infermeria Crèdits Optatius 5 ECTS
4. Línia d'optativitat: Tècniques d'informació, educació i comunicació Taller d'habilitats socials Crèdits Optatius 5 ECTS
Noves Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TICs) Crèdits Optatius 5 ECTS

Quart curs

Assignatura Tipus Crèdits
Primer trimestre
Pràcticum avançat I Practicum 20 ECTS
Segon trimestre
Pràcticum avançat II Practicum 15 ECTS
Treball de fi de Grau Treball fi de Grau 5 ECTS
Tercer trimestre
Pràcticum avançat III Practicum 15 ECTS
Treball de fi de Grau Treball fi de Grau 5 ECTS