Grau en Infermeria

Sol·licitud de títol

Assoliment de la competència transversal en una tercera llengua als estudis de grau per poder obtenir el títol

Per tenir dret a l'expedició d'un títol universitari oficial de grau l'alumnat ha d'haver assolit, en acabar els estudis, la competència transversal en una tercera llengua.

S'haurà d'acreditar el coneixement de la tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) mitjançant un certificat del nivell B2.2 o un nivell superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Expedició de títol universitari

1 - Superar els crèdits de la titulació

Per demanar el títol cal haver superat tots els crèdits del pla d'estudis.

Pots comprovar-ho consultant el teu expedient, accedint a la secretaria virtual de gestió acadèmica.

Si encara et falta superar algun crèdit per acabar, no podràs sol·licitar el títol. Per qualsevol consulta pots posar-te en contacte directament amb la secretaria de l'ESIMar.

2 - Comprovar les teves dades personals

Has de comprovar que les teves dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, número de DNI o passaport, data, lloc i país de naixement) estan informades a l'aplicació exactament igual com apareixen en el teu DNI o passaport. Per fer-ho, cal accedir a secretaria virtual de gestió acadèmica.

Si observes que alguna d'aquestes dades no són coincidents, cal que contactis amb la secretaria de l'ESIMar per tal que es modifiquin abans de la tramitació.

És molt important que les teves dades personals siguin les correctes, ja que qualsevol despesa derivada d'un canvi posterior d'aquestes dades en el títol aniran a càrrec de l'estudiant.

3 -Sol·licitar el títol universitari en el període fixat a tal efecte

Si vas finalitzar els teus estudis en cursos anteriors pots sol·licitar el títol quan vulguis (prèvia notificació a la secretaria per concertar dia i hora de tramitació).

Si l'has finalitzat en l'any acadèmic en curs el podràs sol·licitar en els períodes fixats a tal efecte i que són comunicats per la secretaria de l'ESIMar amb antelació, juntament amb el manual del procediment a seguir, la documentació a presentar i les taxes d'expedició de títol corresponents que hauràs d'abonar el mateix dia que tinguis l'hora concertada per venir a la secretaria ESIMar a realitzar el tràmit.

Documentació a aportar :

  • Original i còpia del DNI, NIE o passaport en vigor. 
  • Carnet de família nombrosa vigent i còpia, si és el cas.
  • Document bancari original acreditatiu del pagament de les taxes d'expedició de títol (El preu de la taxa d'expedició de títol s'estableix cada any al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya)

Obtenció del resguard del títol:

Un cop efectuat el tràmit a la secretaria ESIMar es lliurarà a l'estudiant el resguard del títol universitari. Aquest resguard és únic i, per tant, sempre que l'hagis de presentar lliura'n una fotocòpia.

4 - Recollir el títol

Un cop transcorreguts alguns mesos des de la teva sol·licitud de títol formalitzada, rebràs un e-mail a l'adreça electrònica que vas informar a l'esmentada sol·licitud, per venir a recollir el títol a la secretaria de l'ESIMar.

El títol l'hauràs de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant el teu DNI o passaport i entregant el resguard de títol original.

És possible que una altra persona pugui realitzar aquest tràmit de recollida, únicament si l'autoritzes mitjançant un poder notarial.

En cas que tinguis la residència fixada fora de Catalunya, el Servei de Gestió Acadèmica podrà fer tramesa del teu títol a la Delegació del Govern o a l'Oficina Consular més propera al teu lloc de residència. Aquest servei de tramesa suposa un cost addicional, en cas d'enviament a l'estranger.