Grau en Infermeria

Sortides professionals

Els estudis de Grau en Infermeria preparen els seus graduats i graduades per tal de desenvolupar la seva activitat professional en diferents camps de l'àmbit de la salut, oferint així un ampli ventall de possibilitats d'inserció en el món laboral.

Les competències adquirides capaciten als/les graduats/des per poder donar resposta a les necessitats de salut de la societats. Proporcionant cures a les persones de totes les edats ja estiguin sanes o malaltes en els diferents contextos de cures.

  • Àmbit sanitari: la infermera o infermer pot exercir a l'Atenció Primària, a l'Atenció Hospitalària i a l'Atenció Sociosanitària. Serveis de prevenció de riscos laborals. Emergències sanitàries i transport sanitari.
  • Àmbit docent: Pot exercir la docència en la titulació universitària de Grau en Infermeria. En cicles formatius de Graus. En formació continuada de professionals. En centres de formador de formadors. Educació sanitària a pacients i malalts.
  • Àmbit de la recerca i innovació: Participació en grups d'investigació. Tesis doctorals. Societats científiques d'Infermeria. 
  • Àmbit de gestió: els i les professionals, amb experiència i formació específica, poden ocupar càrrecs de gestió en els diferents àmbits on es desenvolupi el treball d'Infermeria. Centres d'Atenció Primària, hospitals, universitats, conselleries, ajuntaments, etc.