Màster en Infermeria Aplicada a l’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (MIA-ARiD)

Matrícula

 • Preu Matrícula: el preu de la matrícula és de 3200€ +  taxes. Fraccionat en 2 quotes. (No inclòs al preu de la matrícula la taxa de tramitació i expedició del títol):
  • 1r pagament: (50% del preu de la matrícula) durant les 72 hores posteriors a la data que consti a la matrícula.

  • 2º pagament: (50% del preu de la matrícula) mitjançant càrrec al compte bancari indicat durant la primera setmana de novembre de 2019.

 • Reserva de matrícula:
  • per a la preinscripció és necessari omplir el formulari ONLINE (del 24 de febrer al 15 de juny de 2020), amb el pagament de 200€ en concepte de reserva de plaça (aquests 200€ seran descomptats del total si es formalitza la matrícula).
  • per a la preinscripció extraordinària és necessari omplir el formulari ONLINE (del 16 de juny a l’1 de setembre de 2020), amb el pagament de 200€ en concepte de reserva de plaça (aquests 200€ seran descomptats del total si es formalitza la matrícula).
 • Matrícula: (realització des de Secretaria i enviament mitjançant correu electrònic a l'alumne/a)
  • Ordinària: del 6 al 8 juliol del 2020.

Requisits d’accés al Màster