Inscripció online

4a edició Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar (2022-2023)

Preu: 3800€ + taxes 

Per inscriure's al màster:

 • omplir el següent formulari
 • realitzar el pagament de la preinscripció mitjançant transferència bancaria de 200€ al número de compte ES26 2100 0656 1302 0006 2346 amb el codi d'entitat 0379537, especificant:
  • Ordenant: nom i cognoms de la persona que realitza la transferència
  • Beneficiari: Escola Superior d'Infermeria del Mar
  • Concepte: Nom i cognoms de la persona inscrita + Màster en Salut Escolar
 • enviar a mise(ELIMINAR)@esimar.edu.es la següent documentació:
  • Resguard del pagament de la preinscripció
  • DNI
  • Currículum vitae
  • Titulació (Diplomatura o Grau)
  • Certificat acadèmic amb nota mitja final
  • 1 fotografia mida carnet
  • Targeta sanitària
  • Dades bancàries
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual

* Els camps són obligatoris

Dades personals
Dades acadèmiques
Altres