Projecte: Treballem junts per a la salut

Entitat col·laboradora

Obra Social Santa Lluïsa de Marillac

Edició

S'està desenvolupant des del curs 2016 - 2017

Necessitat

Les persones sense llar tenen dificultats per desenvolupar la seva capacitat de l'autocura i de la prevenció de malalties en situació de salut, però això s'agreuja quan pateixen malalties agudes. Aquest projecte està dirigit a persones sense sostre que estan convalescents de processos aguts o crònics aguditzats que requereixen atenció especialitzada i han de ser atesos a Centre d'Estada Limitada (CEL) de l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac.

Servei

Es programaran 5 sessions d'educació per a la salut adreçades a les persones incloses dins dels serveis de centre de dia i centre d'estada limitada de l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac.

Les sessions tindran una periodicitat mensual i es realitzaran a les instal·lacions de l'Obra Social.

Els temes i el disseny de les activitats es realitzaran conjuntament entre la professora responsable de l'ESIMar, els responsables de l'Obra Social i els i les estudiants de l'ESIMar.

Aprenentatges

En tots aquests projectes el servei s'emmarca, fonamenta i dóna sentit a l'aprenentatge. S'han treballat l'adquisició de coneixements professionals adaptats al tipus de servei requerit, a més d'habilitats comunicatives i socials, l'adaptació transcultural de les activitats, actituds basades en valors i la reflexió continuada com a element d'aprenentatge i d'adaptació a la contingència. També s'ha impulsat el "aprendre ensenyant" (learning by teaching) i l'aprenentatge entre iguals.