Projecte: Ballar per a moure's (ApS)

Entitat col·laboradora

Habitatges amb serveis per a la Gent Gran Barceloneta

Edició

Curs 2018-2019

Necessitat

Les persones experimenten els processos de salut-malaltia a partir d'un plantejament personal i divers. Aquesta variabilitat personal conjuntament amb la genètica tenen un gran pes en el procés d'envellir però això no pot fer-nos oblidar la gran importància dels determinants socials de la salut (edat, renda, gènere, nivell d'estudis, ètnia etc.) que influencien els estils de vida i l'entorn social, en definitiva la salut de les persones.

Aquest projecte d'Aprenentatge-Servei (ApS) s'emmarca en el convenciment de que el manteniment de l'autonomia i el foment de les relacions interpersonals i intergeneracionals afavoreix la qualitat de vida de la "gent gran" i ajuda a desenvolupar un envelliment actiu i en nivells adequats de salut tenint en compte les capacitats, les preferències i les necessitats de les persones.

Servei

L'activitat física és un element cabdal per el manteniment d'una bona salut a totes les edats i especialment per a la "gent gran", donat que té provades repercussions a nivell físic, psicològic i social.

Aquest projecte pretén reforçar i/o incorporar la pràctica l'activitat física com a un hàbit de salut important dins la quotidianitat de les persones residents als Habitatges amb serveis per a la Gent Gran Barceloneta.

Es dissenya, organitza i implementa un taller de ball amb sessions mensuals. Aquest curs serà dirigit per alumnes de 3r Curs de Grau d'Infermeria de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM-UPF).

Objectius del Taller

  • Afavorir l'autonomia personal de la Gent Gran a partir de la inclusió de l'activitat física com un hàbit de salut
  • Afavorir les relacions interpersonals i Inter generacionals

Realitzar activitats preventives mitjançant l'estimulació de la memòria per tal de millorar la qualitat de vida de les persones

Aprenentatges

"Ballar per a moure's", és un projecte formatiu amb utilitat social que es basa amb aprendre i col·laborar des de la reciprocitat. Les estudiants accedeixen a un espai de pràctica infermera experiencial que afavoreix la millora significativa de l'aprenentatge de les competències generals i específiques i de valors, ja que es formen tot treballant en un entorn complex per a donar resposta a necessitats reals del col·lectiu de la gent gran amb l'objectiu de millorar-les.