Col·laboració amb l'Escola de Salut de la Barceloneta

Entitat col·laboradora

CAP Barceloneta

Edició

S'està desenvolupant des del curs 2016 - 2017

Necessitat

La promoció de l'autonomia de les persones i el foment d'hàbits saludables des de la prevenció, la participació i el coneixement del propi cos.

Servei

Estudiants de 3r curs realitzen un taller anual sobre temes d'interès per a la gent gran que assisteix al 2n curs de l'Escola de Salut.

Aprenentatges

En tots aquests projectes el servei s'emmarca, fonamenta i dóna sentit a l'aprenentatge. S'han treballat l'adquisició de coneixements professionals adaptats al tipus de servei requerit, a més d'habilitats comunicatives i socials, l'adaptació transcultural de les activitats, actituds basades en valors i la reflexió continuada com a element d'aprenentatge i d'adaptació a la contingència. També s'ha impulsat el "aprendre ensenyant" (learning by teaching) i l'aprenentatge entre iguals.