Projecte: Tallers de prevenció i seguretat per a infants

Entitat col·laboradora

Casal infantil de la Barceloneta.

Edició

Ha començat a desenvolupar-se el curs 2017 - 2018.

Necessitat

Adolescents i infants necessiten desenvolupar unes conductes d'autoprotecció i de resposta eficient front les emergències.

Servei

Tallers de prevenció i seguretat per a infants adaptats a les diferents edats dels/de les participants i integrats a les diverses activitats del centre.

Aprenentatges

En tots aquests projectes el servei s'emmarca, fonamenta i dóna sentit a l'aprenentatge. S'han treballat l'adquisició de coneixements professionals adaptats al tipus de servei requerit, a més d'habilitats comunicatives i socials, l'adaptació transcultural de les activitats, actituds basades en valors i la reflexió continuada com a element d'aprenentatge i d'adaptació a la contingència. També s'ha impulsat el "aprendre ensenyant" (learning by teaching) i l'aprenentatge entre iguals.