Projecte: Millorem la salut de la gent gran

Entitat col·laboradora

Habitatges assistides amb serveis per a gent gran de la Barceloneta.

Edició

S'està desenvolupant des del curs 2016 - 2017

Necessitat

La necessitat d'afavorir la mobilitat, la memòria i l'autonomia personal de la gent gran i de fomentar les relacions interpersonals i intergeneracionals.

Servei

Estudiants de 3r curs dissenyen, organitzen i implementen un programa d'educació per a la salut estructurat en càpsules formatives. Els temes són seleccionats per les mateixes persones acollides en reunions prèvies amb els responsables del centre.

Aprenentatges

En tots aquests projectes el servei s'emmarca, fonamenta i dóna sentit a l'aprenentatge. S'han treballat l'adquisició de coneixements professionals adaptats al tipus de servei requerit, a més d'habilitats comunicatives i socials, l'adaptació transcultural de les activitats, actituds basades en valors i la reflexió continuada com a element d'aprenentatge i d'adaptació a la contingència. També s'ha impulsat el "aprendre ensenyant" (learning by teaching) i l'aprenentatge entre iguals.