Projecte: aprenem a viure amb salut (ApS)

Aquest projecte ha estat guardonat amb el Premi de Responsabilitat Social 2018 atorgat pel Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra

Entitat col·laboradora

Centre residencial per a joves sense llar Maria Feixa de Barcelona

Fundació apip-acam

Edició

Curs 2018-2019

Necessitat

El projecte respon a necessitats de salut concretes i reals detectades i consensuades conjuntament entre l'Escola d'Infermeria i el Centre residencial per a joves sense llar Maria Feixa de Barcelona. Les intervencions van dirigides a un grup que està en una situació de vulnerabilitat i l'exclusió social, joves sense sostre entre 18 i 25 anys que es troben amb dificultats d'inserció però que tenen més o menys conservades les capacitats per a la recuperació social.

Servei

Projecte d'Aprenentatge-Servei (ApS) que començarà a implantar-se durant el curs 2018-2019 i es proposa realitzar el diagnòstic de la situació de salut dels joves residents al centre i planificar i portar a terme intervencions de salut per a apoderar-los, en quant la promoció, prevenció i autocura.

Serà realitzat per alumnes de 3r i 4t curs del Grau en Infermeria i es troba inclòs dins el Programa de Compromís Social que es desenvolupa des de l'any 2015 al nostre centre.

Aprenentatges

El propòsit principal és formar estudiants competents en l'atenció infermera a les persones i col·lectius socialment més vulnerables. Els i les estudiants accedeixen a un espai de pràctica experiencial que afavoreix la millora significativa del seu aprenentatge competencial i de valors, ja que es formen tot treballant en situacions reals de desigualtat social en salut molt complexes amb l'objectiu de millorar-les.

Objectius d'aprenentatge
  • Articular l'aprenentatge de continguts curriculars i formatius amb l'activitat solidària de l'alumnat.
  • Conèixer els principals elements metodològics i els requisits bàsics de l'aprenentatge-servei.
  • Conèixer, relacionar i reconèixer en la pràctica les desigualtats socials en salut i la seva influència en la vida de les persones.
  • Dissenyar i implementar activitats que permetin desenvolupar les competències d'autonomia, la iniciativa personal i participativa, el treball cooperatiu i el compromís social.
  • Reconèixer i analitzar les habilitats socials, comunicatives i de gestió de les emocions que es generen.
  • Dissenyar i crear espais de reflexió relacionats amb el servei a la comunitat que generin coneixements i activitats de recerca professionals.
  • Reflexionar i avaluar sobre l'aprenentatge i el servei realitzat i el seu impacte.