Mobilitat per a estudiants de l'ESIMar (Outgoing)

|Alt Imatge|

Dossier de l'estudiant d'intercanvi "Outgoing"

En el següent enllaç trobaràs la informació que necessites. Llegeix el document amb deteniment ja que conté dades importants que necessites conèixer i et pot ajudar durant tot el procés.

Manual de mobilitat ESIMar

Informació per tramitar la Targeta Sanitària Europea

Documentació i procediment per a realitzar les sol·licituds

Aquí tens disponibles tots el documents que necessites complimentar durant tot el procés de sol·licitud de mobilitat. Si tens qualsevol dubte contacta amb la coordinadora de mobilitat(ELIMINAR).

De tots ells t'has de quedar una còpia i t'han de fer registre d'entrada a Secretaria.

1.- Sol·licituds de mobilitat

        Termini: del 29 de novembre al 8 de desembre de 2021.

        Convocatòria ordinària de mobilitat ERASMUS + i conveni bilateral (curs 20221-2023)

   

2.- Acord acadèmic/ canvis a l’acord acadèmic.
Has de complimentar-lo en base a l'oferta que et faci la Universitat de destí i t'ho ha de signar el coordinador de mobilitat abans de marxar.

Aquest document té dues finalitats: a) confirmar que l'acord acadèmic que es va signar a l'ESIMar és el que es durà a terme, o b) informar de les possibles modificacions de l'acord acadèmic que puguin aparèixer un cop hi siguis a la universitat de destí. És imprescindible que ens ho enviïs per e-mail entre 3 i 4 setmanes després d'iniciar la docència a la universitat de destí. Aquest document ho has d'enviar junt amb el/els programes de les assignatures que facis a la universitat de destí.

3.- Certificat d'arribada/finalització
El d'arribada l'has de lliurar a Secretaria complimentat, signat i segellat per la universitat de destí abans de 4 setmanes. El de finalització l'has de lliurar complimentat, signat i segellat per la universitat de destí en les 4 setmanes posteriors a l'arribada a Barcelona. Recorda que les dates de durada han de ser sempre superiors o iguals a 3 mesos.

4.- Sol·licitud de renúncia
L'has de lliurar signat a Secretaria.

5.- Fitxa de dades bancàries
Ho has de lliurar a Secretaria amb la resta de documentació abans de marxar (imprescindible per rebre el pagament).

6.- Qüestionari de satisfacció
L'has de lliurar signat a Secretaria.

Circuit ERASMUS estudiants 2021-2022

Data Procediment
15 - 28 febrer de 2021 Presentació de sol·licituds (convocatòria ordinària)
5 – 9 març de 2021 Resolució d'adjudicació de places (convocatòria ordinària)
10 - 12 març de 2021 Període de reclamacions i revisió (convocatòria ordinària)
15 - 19 març de 2021 Signatura de l'acceptació de plaça (convocatòria ordinària)
Abril – setembre 2021 Contacte amb universitat acollida
Setembre de 2021 (prov) Presentació de sol·licituds (convocatòria extraordinària)
Octubre – novembre de 2021 (prov) Resolució d'adjudicació de places (convocatòria extraordinària)
Setembre – desembre 2021 Acords acadèmics = learning agreeements / Registration Form
Gener- febrer 2022 Conveni de Subvenció
Abans de marxar Prova de nivell idioma on line (Erasmus+)
Destí (2 o 3 mesos) Confirmació/modificació d'acord acadèmic
A la tornada Prova de nivell idioma on line (Erasmus+)
A Barcelona Enquesta on line (UPF) + qüestionari de satisfacció

Ajudes

Convocatòria "Erasmus.es": Fons del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD).

Coordinació general del Servei de Relacions Internacionals