Grup d’Estudi Impacte i Innovació de les Cures en Salut (CUI2Salut)

Dades generals

El CUI2Salut és un grup de recerca de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) que té com objectiu explorar l'impacte en la ciutadania de les cures en la salut i avançar en la seva innovació, des d'una perspectiva sanitària, social i comunitària. Des del CUI2Salut es pretén impulsar i desenvolupar diferents línies de recerca amb una vocació interdisciplinària que integri a totes les disciplines que puguin contribuir a la generació de coneixements entorn de la innovació en les cures i el impacte que tenen aquestes en els diferents processos de la salut.