Servei de Gestió acadèmica

Servei de Gestió acadèmica

El Servei de Gestió acadèmica de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar (ESIHMar) té cura de la planificació i la coordinació de tots els tràmits acadèmics i administratius que sorgeixen durant la vida acadèmica de l'estudiantat.

Demana cita al Servei d'Informàtica mitjançant el següent enllaç (només alumnes de l'ESIHMar): 

Cites Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar

Tràmits secretaria

Situacions que es poden certificar

  • Certificat pràctiques
  • Estar matriculat al curs acadèmic actual
  • Import de la matrícula del curs acadèmic actual
  • Haver pagat l'assegurança escolar al curs acadèmic actual
  • No haver rebut la beca del MEC/AGAUR al curs acadèmic actual
  • Cursos acadèmics en què s'ha estat matriculat a l'ESIHMar
  • Nombre de crèdits, durada, i la dedicació (temps complet/temps parcial) en els estudis ESIHMar que s'estan cursant

Per a més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres:
esimar(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telèfon: 93 248 39 32 

Judit Boluña Álvarez Iris Bosch Andolz David Grau Nieto     

Anna López Cortina

Mar Noble Martos
Secretaria acadèmica Cap de gestió acadèmica Secretaria acadèmica Secretaria acadèmica Secretaria acadèmica
jboluna(ELIMINAR)@esimar.edu.es ibosch(ELIMINAR)@esimar.edu.es dgrau(ELIMINAR)@esimar.edu.es alopezc(ELIMINAR)@esimar.edu.es mnoblem(ELIMINAR)@esimar.edu.es