Compromís social

Aprenentatge - Servei (ApS)

El Programa de Compromís Social és un dels objectius estratègics de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar). Aquest Programa es va iniciar l'any 2015 amb els objectius de ser un instrument que possibilités el desenvolupament de la dimensió social de la formació universitària a l'Escola i la implementació de noves formes de col·laboració amb el teixit social més proper.

A nivell formatiu, la metodologia pedagògica utilitzada és l’Aprenentatge – Servei (ApS), ja que aquesta possibilita implementar projectes docents que incloguin el compromís cívic amb la societat. L'objectiu és crear un espai de construcció de coneixements a partir de la reflexió, la intervenció i la implicació amb grups socials vulnerables i en exclusió social.

La intencionalitat que impregna aquest programa és crear espais d'interacció entre institucions d'àmbits diversos perquè els i les estudiants del Grau en Infermeria adquireixin un compromís cívic més actiu amb la societat desenvolupant valors i actituds de solidaritat, sensibilitat i responsabilitat social alhora que assoleixen les competències professionals pròpies de la Infermeria. Simultàniament, els i les estudiants posen a disposició de les persones més desfavorides seus coneixements i habilitats i això permet l'aprenentatge i la intervenció infermera en un marc de reciprocitat.

Pretenem "Treure les aules al carrer", detectar necessitats reals, dissenyar i oferir un servei professional, amb objectius d'aprenentatge estructurats i crear xarxes de col·laboració amb les organitzacions i institucions que realitzen una tasca social amb els més desfavorits.

El Programa inclou diversos projectes que responen a necessitats de salut concretes i reals detectades i consensuades conjuntament entre l'Escola d'Infermeria i les organitzacions socials en estreta col·laboració.

Aquest programa es sustenta en el marc normatiu del:

 • Pacte mundial de les Nacions Unides / lideratge basat en principis
 • Agenda 2030 de les Nacions Unides
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
 • La Responsabilitat Social Universitària (RSU) Memòria RSC PSMAR 2017

A més es basa en el següent marc teòric:

 • Desigualtats socials en salut
 • Determinants Socials de la Salut
 • Perspectiva de gènere (gender mainstreaming)
 • Paradigma de la transformació d'Infermeria
 • Carring ethics
 • Aprenentatge Servei (ApS)

Memòria RSC PSMAR 2017

Document d’interès: Guia 0. Fer aprenentatge servei a la universitat. Xarxa d’Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes

Declaració de la Xarxa d'Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes ApS(U)CAT

 • Coordinadora del Programa de Compromís Social
  Lourdes Mestres Camps

  lmestres(ELIMINAR)@esimar.edu.es
  Telèfon: +34 93 248 38 58
  Despatx: 61.320 (3ª planta)
  Campus Universitari Mar