Online registration

1st edition University Master's Degree in Research Applied to Integral Healthcare (2024-2025)

Tuition: €3960 + fees

To register for the master's degree:

 • Fill in the form below
 • Make the pre-registration payment of €200
 • Send the following documentation to mars@esimar.edu.es:
  • DNI (both sides)
  • Curriculum Vitae
  • Bachelors Degree Diploma
  • Academic certificate with final grade average (GPA)
  • 1 passport size photograph
  • SSN (Social Security Number)
  • Bank information

* Fields are required

Dades personals / Datos Personales:
Dades acadèmiques / Datos académicos
Descomptes aplicables a la matrícula* / Descuentos aplicables a la matrícula*

IMPORTANT: Per beneficiar-te d'aquests descomptes caldrà que la persona interessada faci el pagament de la reserva de prematrícula de 200 €. Així mateix, caldrà que facis arribar un document acreditatiu de pertinença a la institució corresponent a l'adreça de correu mars@esimar.edu.es  

*Aquests descomptes són aplicables al preu de la matrícula, excloent les taxes administratives.

**Institució subjecta a verificació.


IMPORTANTE: Para beneficiarte de estos descuentos es necesario que la persona interesada haga el pago de la reserva de prematrícula de 200€. Así mismo, también es necesario que hagas llegar un documento acreditativo de pertenencia a la institución correspondiente a la dirección de correo mars@esimar.edu.es

*Estos descuentos son aplicables al precio de la matrícula, excluyendo las tasas administrativas.

**Institución sujeta a verificación.

Altres / Otros
Pagament / Pago
Total: 0

Aquest import només es retornarà en cas d'anul·lació o ajornament del màster.


Este importe solo se devolverá en caso de anulación o aplazamiento del máster.

Normativa econòmica / Normativa económica

- Confirmo que m'he llegit la normativa econòmica i estic 100% d'acord amb ella.
- Confirmo que me he leído la normativa económica y estoy 100% de acuerdo con ella.