Presentació

Presentació

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar (ESIHMar) és un centre universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra que forma part del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar).

L'Escola està ubicada al Campus Universitari Mar, on també s'imparteixen les titulacions de Grau en Medicina, Biologia Humana i Biotecnologia.

La nostra experiència formant infermeres ve avalada per més de 40 anys de dedicació exclusiva a la generació de nou coneixement i a la transmissió d'aquest a les estudiants d'infermeria, les quals són vistes des de l'inici de la seva formació com a futures professionals que han de liderar les cures del futur.

Actualment, la nostra missió i visió estan influenciades pels diversos reptes als quals hem de fer front.

Aquests reptes, i d'altres identificats en el Pla Estratègic de l'ESIHMar 2024-2027, guien la tasca de tot l'equip que constitueix l'ESIHMar i ens compromet a treballar per a formar professionals de la salut que puguin donar resposta a les necessitats actuals i liderar les cures del futur, d'acord amb les directrius de la Universitat Pompeu Fabra.

Per a conèixer amb més profunditat l'ESIHMar, les titulacions de grau, màster i doctorat, així com les altres activitats acadèmiques, socials i culturals que organitzem, i descobrir com treballem, et convido a fer una lectura a la resta de continguts de la pàgina web. Esperem que aquesta contingui la informació que necessites, trobis les respostes que necessites i t'ajudi a prendre decisions conscients i encertades. Tanmateix, si trobes mancances en la informació o tens qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres a través del servei d'atenció a l'usuari de l'ESIHMar.

Esther Insa Calderón

Directora

Reptes als quals hem de fer front

With academic recognition:

|Alt Imatge3|