Presentació

Presentació

L'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar (ESIHMar) és un centre universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra que forma part del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar).

L'Escola està ubicada al Campus Universitari Mar on, a part del Grau en Infermeria, també s'imparteixen les titulacions de Grau en Medicina, Biologia Humana i Biotecnologia.

La nostra experiència formant infermeres ve avalada per més de 40 anys de dedicació exclusiva a la generació de nou coneixement en cures i a la seva transmissió a les estudiants d'infermeria, les quals són vistes des de l'inici de la seva formació com a futures professionals que han de liderar les cures del futur.

Actualment, com a resultat de la definició de la nostra missió i visió hem establert les següents prioritats estratègiques:

L'equip que constitueix l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar està compromès amb la formació dels i de les actuals i futures professionals de la salut, d'acord amb les directrius de la Universitat Pompeu Fabra, la generació de coneixement, la translació a l'àmbit assistencial i amb la comunitat receptora de les cures.

Per a conèixer amb més profunditat la nostra institució, les titulacions de grau, màster i doctorat, així com d'altres activitats acadèmiques, socials i culturals que organitzem, convido al lector a fer una lectura de la resta de continguts de la pàgina web. Esperem que aquesta contingui la informació necessària, permeti trobar les respostes a preguntes generals i ajudi a prendre decisions conscients i encertades. Tanmateix, si es troben mancances en la informació o tens qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres a través del servei d'atenció a l'usuari.

Esther Insa Calderón

Directora

Amb el reconeixement acadèmic:

|Alt Imatge3|