Nota legal

Condicions d'ús

La pàgina web www.esimar.edu.es és titularitat de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar (d'ara endavant ESIHMar), amb domicili social a Barcelona, carrer Dr. Aiguader 80, 3a planta, 08003] i amb CIF S0800471E.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, i qualsevol altre material, són propietat de l’ESIHMar o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'ESIHMar.

Tots els drets estan reservats. Tot l'accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents: Solament està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts. L’ESIHMar no és responsable de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no depenguin de l’ESIHMar.

L’ESIHMar no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir a ella. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.

L'ús d'aquest web implica la plena acceptació i sense reserves dels termes i condicions contingudes en el present avís legal.

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

L’ESIHMar els informa que, complint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades als quals l’ESIHMar accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pàgina web de l'ESIHMar seran recollides en un fitxer del qual és responsable l’ESIHMar.

L'usuari de la web dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l’ESIHMar a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de la web, d'acord amb el qual s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a l’ESIHMar queda informat que podrà exercir davant de la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el qual estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a esimar@psmar.cat

Cessió de dades

L’ESIHMar no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

L’ESIHMar garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a l’ESIHMar i que aquestes solament seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privadesa li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en aquesta.

L’ESIHMar es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privadesa a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.