Portal de transparència

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar és un centre d'educació superior titularitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que imparteix els estudis de Grau d'Infermeria i estudis de postgrau, com a centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. És per tant un centre universitari que depèn d'un ens públic, que forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Portal UPF: https://www.upf.edu/web/transparencia/codi-etic

Portal PSMAR: https://www.parcdesalutmar.cat/ca/portal-transparencia/