Recerca

|Alt Imatge|

Amb l'objectiu de promoure una infermeria basada en l'evidència, l'ESIMar-UPF ha desplegat un eix estratègic específic destinat a la investigació i la transferència de coneixement. Per fer-ho, l'escola disposa d'un grup d'investigació en Determinants socials i Educació en Salut (SDHEd), el qual forma part de l'Institut de Recerca Biomèdica Hospital del Mar (IMIM) i que conté dues línies de recerca principals:

  • L'impacte dels determinants socials i les desigualtats en la salut de les persones i les comunitats.
  • La innovació en l'àmbit de l'educació en salut.

El grup SDHEd està constituït per una xarxa d'investigadors/es que inclou membres sénior i post-doctorals, predocs i personal docent col·laborador. Els membres del grup tenen diferents trajectòries formatives i d'expertesa, des de la infermeria, fins la salut pública, biologia, psicologia o història, entre altres disciplines. L'equip treballa entorn a un objectiu comú: diagnosticar i visibilitzar l'impacte de les condicions formatives, laborals i socials -els determinants socials de la salut- sobre la salut de les persones i les comunitats, derivant aquest en un propòsit major, el pas d'un model sanitari curatiu a un de preventiu.

DE1-03/03 Política de recerca