Programes de mobilitat per a estudiants

|Alt Imatge|

L’Escola Superior d’Infermeria Hospital del Mar-UPF (ESIHMar) és una escola oberta que es manté connectada amb el món gràcies a accions i programes que afavoreixen la mobilitat i la cooperació entre institucions per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

L'ESIHMar) ofereix els següents programes de mobilitat als i les estudiants del grau en Infermeria:

Universitats espanyoles

El programa Séneca-SICUE facilita la mobilitat d'estudiants entre diferents universitats dins l'àmbit nacional. Actualment, l'ESIHMar té convenis oberts amb:  

Universitats europees

El programa Lifelong Learning Programme-Erasmus fa possible la mobilitat entre les universitats europees per a cursar un trimestre complet (3r i 4t curs). Actualment, l'ESIHMar té convenis oberts amb:  

Universitats a països no europeus

- L'ESIHMar, té establerts convenis bilaterals que permeten la mobilitat de 2 estudiants durant 3 mesos amb les següents universitats: 

Documents relacionats

DC3-05_25  Programa de mobilitat i intercanvi (Normativa reguladora) Rev03 

Carta de l'estudiant Erasmus

Procés de mobilitat

Coordinació general del Servei de Relacions Internacionals