Programes de mobilitat per a estudiants

|Alt Imatge|

Dins del context de l'Espai Europeu d'Educació Superior, els programes de mobilitat es configuren com una opció de cursar estudis a universitats nacionals o estrangeres i incorporar-los directament a l'expedient dels estudiants. Aquests programes afavoreixen les relacions amb altres universitats, amplien el coneixement i fomenten la integració d'altres cultures.

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) ofereix els següents programes de mobilitat als i les estudiants del grau en Infermeria:

Universitats espanyoles

El programa Séneca-SICUE facilita la mobilitat d'estudiants entre diferents universitats dins l'àmbit nacional. Actualment, l'ESIMar té convenis oberts amb:  

Universitats europees

El programa Lifelong Learning Programme-Erasmus fa possible la mobilitat entre les universitats europees per a cursar un trimestre complert (3er curs). Actualment, l'ESIMar té convenis oberts amb:  

Universitats a països no europeus

- L'ESIMar, té establerts convenis bilaterals que permeten la mobilitat de 2 estudiants durant 3 mesos amb les següents universitats: 

Documents relacionats

Descarrega’t la presentació del programa de mobilitat 2020/21

Normativa mobilitat 

Coordinació general del Servei de Relacions Internacionals