Impressió i reprografia

|Alt Imatge|

Com a estudiant de l’Escola Superior d’Infermeria Hospital del Mar tens accés al centre de reprografia del Campus Universitari Mar on podràs fer fotocòpies i impressions, digitalitzacions, demanar enquadernacions i plastificacions, així com recarregar de forma presencial el saldo del teu carnet per a utilitzar els sistemes d'impressió del campus. El servei d’impressió i reprografia del Campus Universitari Mar està situat a la planta -1 (al costat dels ascensors).

D’altra banda, també tens accés a les màquines d'autoservei les quals són dispositius d'impressió multifuncional que gestionen els serveis d'impressió, copiat i digitalització, i es troben ubicades a la biblioteca i a les plantes 1a, 2a i 3a del Campus Universitari Mar (a l'escala d'emergències propera al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona). Les podeu fer servir amb el carnet de la Universitat Pompeu Fabra, autentificant-vos amb les dades del vostre usuari UPF, l'aplicació de mobilitat o bé mitjançant un número ID. Consulta el següent enllaç per a més informació:

Guies BibTIC: Impressions i reprografia

  • Horaris:

    · De dilluns a divendres, de 9.00-14.00 h
    · Les tardes dels dimarts i els dijous, de 16.00-18.00 h