Informàtica

|Alt Imatge|

Servei d'Informàtica

El Servei d'Informàtica de l'Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar (ESIHMar) té com a funció principal recolzar la planificació, gestió i coordinació dels recursos informàtics utilitzats en l'administració, l'ensenyament i la recerca, donant suport a estudiants, professorat i personal d'administració de l'ESIHMar. També s'encarrega de garantir la qualitat dels programes informàtics, la introducció de noves eines i projectes, i el manteniment de les aplicacions en funcionament.

Demana cita al Servei d’Informàtica mitjançant el següent enllaç (només alumnes de l’ESIHMar): 

Cites Informàtica Escola Superior d'Infermeria Hospital del Mar


Per a més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres:

informatica(ELIMINAR)@esimar.edu.es

Telèfon: 93 248 39 32 (opció de menú 3)  

Toni Torrent Martínez Marcial Varela Lalanda