Mobilitat per a PDI i PAS

|Alt Imatge|

Un dels pilars a la carrera acadèmica del professorat universitari són l'experiència i les aliances internacionals. Els programes de mobilitat per a PDI permeten l'intercanvi de coneixements i fan possible iniciar i consolidar col·laboracions institucionals, docents i investigadores. Les estades de formació i ensenyament a centres internacionals permeten apropar-se a diferents realitats i concepcions de l'educació, fonamentals a l'hora de crear iniciatives d'innovació docent i per comprendre determinats processos acadèmics.

L'Erasmus+ per a personal acadèmic i docent permet fer estades breus amb l'objectiu d'impartir docència a universitats i institucions d'educació superior dels països europeus participants en el programa, o fer períodes de formació i investigació. Un cop l'any, l'ESIHMar-UPF convoca ajuts per fer estades docents o de formació en aquelles institucions amb què l'escola té signat un acord bilateral Erasmus+ per a la mobilitat de personal. Aquestes institucions són:

Addicionalment, i en el cas que la persona que sol·liciti l'estada pugui justificar vinculacions professionals amb una universitat o institució que no estigui a la llista, es podran sol·licitar altres centres dins de la llista de països elegibles.

Tota la informació sobre la mobilitat de PDI es pot trobar aquí:


Experiencias de docentes

Visitar la Escola d'Enfermagem de Coïmbra va ser una gran experiència. Va ser molt interessant per relacionar-se i establir sinergies amb docents d'altres universitats europees, així com per millorar les competències lingüístiques. Compartir les vivències com a docents del grau d'infermeria des de diferents institucions és una gran oportunitat.

Montse Sanclemente Dalmau. Profesora en la ESHIMar-UPF

Coordinació general del Servei de Relacions Internacionals