Màsters

|Alt Imatge|

PREINSCRIPCIÓ OBERTA

Fruit dels darrers canvis tecnològics i socials, la realitat professional de la infermeria actual necessita d'una formació de postgrau realista i adaptada a les necessitats dels/les estudiants per una banda, i per una altra a les necessitats de les persones de les que tenim cura.

Avui dia, una opció sòlida per consolidar coneixements, habilitats i actituds en àmbits no treballats en profunditat durant el grau, és la formació de postgrau i màster. Aquesta formació permet als/les estudiants aprofundir en àrees professionals específiques amb una repercussió gairebé immediata en la satisfacció personal i professional, al temps que s'identifiquen i es desenvolupen noves línies de recerca de gran impacte en el desenvolupament de les cures d'infermeria.

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar i la UPF volen acompanyar-te i ajudar-te en aquest procés de consolidació conceptual i professional oferint-te una formació de postgrau amb continguts actualitzats i docents de renom amb una amplia trajectòria professional tant en l'àmbit assistencial com investigador.

Tens algun dubte?

Pregunta'ns