La política de qualitat de l'ESIMar

L'Escola Superior d'Infermeria del Mar és un centre d'educació superior titularitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en règim d'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.

La Universitat Pompeu Fabra defineix la seva missió en quatre punts, tal i com recull en el Pla Estratègic UPF 2016-2025:

 • Formar mitjançant un model educatiu rigorós, innovador i personalitzat.
 • Ser una universitat d'investigació preeminent.
 • Promoure la innovació i la transformació social.
 • Impulsar el compromís amb la cultura.

En aquest context, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar té com objectiu prioritari contribuir a la missió de la UPF i pretén formar a persones capaces de cuidar a les persones a partir d'un compromís amb la salut i la qualitat de vida de la població que aconseguiran a través del desenvolupament cientificotècnic i humanista, la innovació, la investigació de les cures, la difusió dels seus sabers i la promoció de la solidaritat i la sostenibilitat mediambiental, amb projecció local, nacional i internacional.

La visió de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar és ser un element clau en la transformació i millora de la salut de la població. Per a donar resposta al compromís amb l'excel·lència, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar articula el Pla Estratègic en sis eixos centrals:

 • Docència
 • Investigació
 • Internacionalització.
 • Qualitat
 • Comunicació
 • Responsabilitat Social Universitària

Aquests sis eixos són el marc dels objectius fixats en el Pla Estratègic ESIMar 2018-2022 i que han permès desenvolupar les accions estratègiques de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar.

Més enllà de la producció i transmissió de coneixement, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar associa la seva identitat a un conjunt de valors que són els que la diferencien respecte altres institucions educatives de l'àmbit de la infermeria.

 • Respecte a la persona
 • Esforç
 • Compromís social
 • Compromís amb la professió i la disciplina infermera
 • Orientació al servei i a l'ajuda
 • Integritat
 • Responsabilitat
 • Diàleg

La política de qualitat de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar pretén formar part del Sistema de Gestió Integral (SGI), en el que s'està treballant actualment, i que és entès com una eina al servei del propòsit de l'Escola que integra criteris socials, ambientals i ètics per al bon govern dels seus processos en el camí de la consecució dels objectius definits.

En aquest context s'erigeix la Comissió de Qualitat del centre com l'òrgan encarregat de coordinar les diferents estratègies a les que s'ha fet referència.